Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Det kom inn 31 høringsuttalelser til reguleringsplanen for E134 Saggrenda-Elgsjø i Kongsberg og Notodden

Rasteplassen på Jerpetjønn
Rasteplassen på Jerpetjønn Foto: Kjell Wold

De 31 innspillene fordeler seg slik på type høringsinstanser: Seks innspill fra sentrale myndigheter, statlige organer. To innspill fra regionalt nivå, fylkeskommuner. To lokale innspill fra Kongsberg og Notodden kommune.

I tillegg er det kommet inn ni uttalelser fra ulike organisasjoner og foreninger, mens Statens vegvesen har fått 12 innspill fra privatpersoner.

De 31 innspillene blir lagt ved planen når den blir oversendt Notodden og Kongsberg kommune. Vertskommunene for den 15 kilometer lange, nye vegen over Meheia mellom Saggrenda og Elgsjø vil ventelig behandle planen i september 2021

Etter vedtatt reguleringsplan til høsten er lokalpolitisk tilslutning til delvis bompengefinansiering neste etappe i saksbehandlingen.

31 personer, foreninger og offentlige instanser har sagt sin mening om reguleringsplanen for E134 Saggrenda-Elgsjø. (Foto: Kjell Wold)