Utreder konsekvensene

— Vår reviderte framdriftsplan er at det på nyåret skal varsles oppstart på nytt, basert på justert planavgrensning. Planområdet i vest vil nå avsluttes ved Rossebu i stedet for Leivstein.

Innspill fra informasjonsmøtene

— Statens vegvesen fikk mange gode innspill fra lokalbefolkningen på informasjonsmøtene som ble avholdt på Bok & Blueshuset på Notodden 19. juni og Furuheim forsamlingslokale i Kongsberg 20. juni.

Nå er vi i gang!

— Planleggingen av den nye E134 over Meheia er godt i gang.