Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Nærmere 60 personer logget seg på informasjonsmøtet til Statens vegvesen om E134 Saggrenda-Elgsjø tirsdag kveld

Det var en veldig disiplinert og engasjert gruppe deltagere på folkemøtet som ble holdt digitalt fra kontorsted Notodden.

Prosjektleder Trude Holter og planleggingsleder Ragnar Grøsfjeld fra Statens vegvesen og Gunnar Bratheim fra Multiconsult tok først deltagerne gjennom en drøy times oppdatering for planprosjektet på E134 mellom Kongsberg og Notodden.

Nye vei over Meheia skal fjerne disse flaskehalsene. (Foto: Kjell Wold)

Trude Holter gjennomgikk status og framdrift i planprosessen. Ragnar Grøsfjeld orienterte om planprogrammet, mens Gunnar Bratheim presenterte silingsrapporten med anbefalt veglinje.

Underveis i presentasjonen ble møtedeltagerne invitert til å sende inn spørsmål på chat. Det viste stor interesse og engasjement fra mange av deltagerne som representerte beboere, hytteeiere og ulike berørte av de nye vegplanene.

Noen av spørsmålene ble besvart direkte under presentasjonen, mens hovedbolken av spørsmålene var så grundige og detaljerte at de ble tatt under oppsummeringen til slutt.

Folk lurte på hva smal firefelts veg betyr, hvorfor tunnel ikke anbefales, hva som gjøres av støytiltak, hvordan natur og miljø best kan ivaretas og spørsmål om trafikkmengder, kryss, avkjøringer, rasteplasser med mere.

Ved oppsummeringen av møtet sa flere av deltagerne seg fornøyd med både fremføringen og den nye og spesielle møteformen. Konklusjonen er i alle fall: Folkemøter på Teams fungerer når teknikken fungerer og når folk er disiplinerte og konstruktive i sine spørsmål og tilbakemeldinger.

Spent, men fornøyd Teams-trio i Notodden, f.v. Gunnar Bratheim, Multiconsult, Trude Holter og Ragnar Grøsfjeld, Statens vegvesen. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke: Viken, Vestfold og Telemark