Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Fjellskjæringa langs E134 ved Kilen på Steinberg skal nå sikres grundig mot nedfall av stein og is.

E134-skjæringa sikres både med bolter og nett. (Foto: Kjell Wold)

Arbeidet med pigging og rensk har pågått de siste ukene. Nå skal fjellveggen langs vegen og jernbanen boltes og sikres med nett.

Det er planlagt å bruke om lag 120 bolter til denne fjellsikringen. 90 bolter har lengde på tre meter, 20 bolter er fire meter og 10 bolter er på fem meter. De lengste boltene monteres øverst i fjellskjæringa.

Toppen av skjæringa får også et sikringsgjerde. (Foto: Kjell Wold)

 I tillegg skal det settes opp om lag 425 kvadratmeter med sikringsnett. Av dette er om lag 125 kvadratmeter steinsprangnett, mens om lag 300 kvadratmeter er wirenett.

 I tillegg til dette blir det montert et om lag 130 meter langt sikringsgjerde på toppen av fjellskjæringa for å sikre turstien som går mellom denne og jernbanen.

 

Pigging og rensk ferdig, nå skal fjellskjæringa sikres. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke: Viken