Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Loeselva som har vært tørrlagt på en strekning ved flyplassen på grunn av vegarbeider er nå gjenåpnet.

Vannet tilbake i hele Loeselva igjjen. (Foto: Kjell Wold)

En betongkulvert der elva krysser under E134 skulle forlenges fordi vegen skal utvides. Mens dette arbeidet har pågått har Loeselva vært demmet opp på hver side av vegen og tørrlagt i noen måneder.

Utvidelsen av betongundergangen ble støpt for noen uker siden. I dag ble demningene på hver side av vegen åpnet slik at vannet i Loeselva igjen kan flyte fritt under E134.

Loeselva snart klar for gjenåpning. (Fotio: Kjell Wold)

Det er to kulverter på E134 Mjøndalen-Langebru som er utvidet, med hver sine demninger. Demningene ved den første kulvertene nær avkjøringen til Loesmoen åpnet tidligere i vinter.

Demningen fjernes forsiktig. (Foto: Kjell Wold)

På den aktuelle strekningen av E134 mellom Langebru og Loesmoen skal E134 utvides fra to til fire felt. Forbikjøringsfeltene kommer på en om lag 1,5 kilometer lang strekning og kan tas i bruk når vegen er ferdig utvidet og åpnet i juli 2020.

 

Demningen åpnes og vannet finner selv tilbake til Loeselva. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke: Viken