Artikkelen er frå 2016, og innhaldet kan vere utdatert.

Ny Strømsåstunnel ga ikke mange drammensere tenning. Men de som kom på åpent møte stilte gode spørsmål

Torsdag kveld holdt Statens vegvesen og Drammen kommune åpent møte på Marienlyst skole om planene om løp nummer to i E134 Strømsåstunnelen, som åpnet 15. oktober 2001.

1,6 mrd

Dagens 3,8 kilometer lange tunnel tilfredsstiller ikke lenger kravene i EUs sikkerhetsforskrifter, og trafikken er alt for stor med rundt 15.000 i ÅDT. Derfor må det bygges nytt løp parallelt med og på sørsiden av dagens løp.

Statens vegvesen samarbeider nå med Drammen kommune om forslag til reguleringsplan for nytt løp. Prisen på ny tunnel er anslått til rundt 1,6 milliarder kroner. Tidligste byggestart kan trolig skje i 2022-23.

Støy og rystelser

Tilhørerne representerte hver sin gruppe innbyggere fra Austad ved østlig tunnelportal og Gulskogen der tunnelen kommer ut i vest. De var naturlig nok opptatt av støy og rystelser under byggeperioden og bedre støyskjerming langs E134 når ny tunnel er ferdig.

Spesielt innbyggerne i områdene Bjørkelia med Neversvingen og Gosen etterlyser bedre støyskjerming fra E134-trafikken som vokser jevnt og trutt.

Skader

Beboere ved tunnellokket på Austad var også opptatt av eventuelle skader på boliger, vannlekkasjer og terrengforandringer som følge av sprengningsarbeidene. Flere av beboerne husket godt hvordan de merket arbeidene da den første tunnelen ble sprengt ut for snart 20 år siden.

Forslaget til planprogram for ny tunnel er nå ute på høring til 18. mai. Byggingen av selve tunnelen byr ikke på de store utfordringene. Trafikknøtten som må knekkes med ny tunnel er Bangeløkkakrysset på Nedre Strømsø.

Bangeløkka er nøtten

Her møtes to europaveger E134 og E18 og lokaltrafikken fra fv. 282 i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate. Området er for trangt og trafikken for stor til å ta unna alle bilene som møtes her i rushtiden.

Noen tilpasninger blir gjort med nytt tunnelløp. Men trolig er eneste løsning på en permanent smidigere trafikkavvikling på Bangeløkka, at E134 en gang i fremtiden flyttes over til nordsiden av elven og blir en del av Lierdiagonalen fra Kjellstad og tunnel mot Eiker.

Torsdagens åpne dag følges opp med en åpen kontordag onsdag 20. april på skolen fra 15.30 til 19.00

Strømsåstunnelen åpnet 15. oktober 2001. Nå er trafikken så stor at tunnelen må utvides med et løp til Foto: Kjell Wold
Aktuelt for fylke: Viken