Artikkelen er frå 2019, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen reduserer kostnadene for E136 Stuguflåten-Rødstøl med 190 millioner kroner

- Gjennom arbeidet med reguleringsplanen har vi optimalisert løsningene for å redusere kostnadene, sier prosjektsjef Ove Nesje i Statens vegvesen Region midt. Det er tatt bort dyre konstruksjoner og tatt ned behov for å tilføre masser. Kostnadene er redusert fra 690 millioner kroner til 500 millioner kroner. 

E136 Stuguflåten-Rødstøl ligger øverst i Romsdalen. Med lang stigning og svinger får lastebiler og andre tunge kjøretøy problemer med å holde farten oppe. Dette gir farlige forbikjøringer. Vegvesenet har forsterket vinterdrift av vegen. Likevel gjør utformingen av vegen og store snømengder at tunge kjøretøy står fast om vinteren. 

Prosjektet E136 Stuguflåten-Rødstøl i Møre og Romsdal og Oppland er prioritert fullfinansiert i første periode av NTP 2018-2029, og ligger inne med oppstart i 2020 i HP 2018-2023. E136 er hovedvegen inn og ut av Møre og Romsdal, som er Norges nest største fylke målt i fastlandseksport.

 

Kontaktperson i Statens vegvesen Region midt:

Prosjektsjef Statens vegvesen Region midt, Ove Nesje, mobil 971 62 355

Aktuelt for fylke: Innlandet, Møre og Romsdal