Statens vegvesen og Bane NOR inviterer til markedsdialog rundt anskaffelse av kaianlegg og nedføringssystem.

Norges største tunnelprosjekt, Fellesprosjektet Arna-Stanghelle, skal byggjast ved hjelp av tverrslag til Sørfjorden. Tunnelmassane skal her fraktast ut til tre midlertidige, flytande kaianlegg.  Det er søkt om å få deponere massane i sjø, basert på å utvikle eit lukka nedføringssystem som skal løyse miljøutfordringane i anleggsfasen. 

I. Markedsdialog: Anskaffelse av midlertidige kaianlegg og nedføringsløysing - kort introfilm, norsk tale

Kort introduksjonsfilm om markedsdialogen for anskaffelse av midlertidige kaianlegg og nedføringsløysing. Video: Statens vegvesen og Bane NOR Video: Statens vegvesen.

II. Markedsdialog: Anskaffelse av midlertidige kaianlegg og nedføringsløysing - full presentasjon (37 min), norsk tale

Full presentasjon som tar deg gjennom om markedsdialogen for anskaffelse av midlertidige kaianlegg og nedføringsløysing. Video: Statens vegvesen og Bane NOR.