Ein ny tunnel frå Hylland i Aurland kommune til Slæn i Voss kommune skal løyse skredproblematikken i Nærøydalen. Tunnelen på 6,3 km vil avløyse dei eksisterande tunnelane i Stalheimkleivi, som ikkje tilfredsstiller krava i tunnelsikkerhetsforskriften. Den nye tunnelen får ca. 4 prosent stigning.

Reguleringsplan vart vedteken i 2016, og prosjektet er no klart for ekstern kvalitetssikring (KS2), før det må vedtakast av Stortinget og kan gå til oppstart.

Skredsikring av E16 i Nærøydalen er omtalt i Nasjonal Transportplan 2022-2033, prioritert for byggestart i første seksårsperiode.

Rassikring E16 Nærøydalen

Veg:
E16
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Aurland, Voss
Fylke:
Vestland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
Styringsmål frå planfasen er på 2 miliardar 2022-kroner. Dette talet vil bli justert i samband med KS2-prosessen.
Oppstart:
Desember 2023
Antatt opna:
2027

Nærøydalen. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Susanne Svardal

Prosjektleiar
Telefon:
951 91 861
E-post:

Sist oppdatert: