Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Kommunestyret i Jevnaker vedtok i sitt møte den 5. september reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak på fv. 241 ved fylkesgrensen mellom Oppland og Buskerud. Det er ventet at Ringerike kommune gjør sitt vedtak til samme planforslag senere i høst.

Vedtaket, inkludert plandokumentene som er vedtatt, finnes på Jevnaker kommune sine nettsider. Det er mulig å påklage kommunestyrets vedtak til fylkesmannen innen 31. oktober 2019.

Planen i Ringerike kan ikke påklages før kommunestyret har vedtatt den planen. Det vil komme mer informasjon om klageadgangen etter at kommunestyret i Ringerike har vedtatt planforslaget.

 

Aktuelt for fylke: Viken