For strekningen Eggemoen–Olum er det vedtatt to planprogram: et for strekningen Buskerud grense–Olimb og et for Eggemoen–Kleggerud.

Et planprogram beskriver hvordan Statens vegvesen foreslår å gjennomføre det forestående planleggings- og utredningsarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredning av 1. april 2005. Dette omfatter blant annet hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte, hvilke korridoralternativer som skal utredes videre, og hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag.

Planprogrammet for Buskerud grense–Olimb ble vedtatt av kommunestyret i Jevnaker kommune våren 2009. Planprogrammet for Eggemoen–Kleggerud ble vedtatt av kommunestyrene i Jevnaker og Ringerike i 2011.  Dokumentene kan du lese her:

Planprogram Eggemoen–Kleggerud og adkomst til Jevnaker

Planprogram rv. 35 Eggemoen-Kleggerud - revidert (oktober 2011) (pdf)
Sammendrag av merknader med kommentarer (oktober 2011) (pdf)

Planprogram Buskerud grense–Olimb

Oppsummering av høringsuttalelser til planprogram (02.04.2009) (pdf)
Planprogram-forslag (23.03.2009) (pdf)
Revidert korridorkart (mars 2009) (pdf)
Planprogramforslag (01.07.2008) (pdf)
Korridorvurderinger (01.07.2008) (pdf)

Planprogram Nymoen–Eggemoen

Planprogram E16 Nymoen-Eggemoen