Artikkelen er frå 2015, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen har fått laga ei ny informasjonsfilm om vegprosjektet E16 Filefjell.

Filmen er teke opp med drone av filmprodusenten Falkeblikk i Sogndal. Her får ein eit godt oversyn over vegbygginga, sett frå lufta. Opptaka er gjort hausten og vinteren 14/15.

Video

Aktuelt for fylke: Innlandet, Vestland