Statusoppdatering - Mai 2020

— Anleggsarbeidene med etablering av midlertidig omkjøringsveg er nå ferdigstilt og E18 inn mot sentrum ble lagt om fra og med torsdag 30. april.

Legger om E18 ved Haumyrheitunnelen i morgen

— Vestgående E18 inn mot Kristiansand sentrum vil fra og med i morgen være lagt om via omkjøringsvegen som nå er bygd forbi Haumyrheitunnelen. Tunnelarbeidene vil samtidig starte i det vestgående tunnelløpet som stenges for trafikk.

Fortsetter arbeidet med E18 Haumyrheitunnelen

— Statens vegvesen har i lengre tid planlagt arbeidene som skal utføres i Haumyrheitunnelen, og har siden begynnelsen av februar måned arbeidet med å etablere en midlertidig omkjøringsveg for E18 via Sømsveien inn mot sentrum.

Statusoppdatering - April 2020

— Bygging av midlertidig omkjøringsveg på E18 er nå godt i gang. Denne uka starter arbeidene med asfaltering og senere i uka legges gang- og sykkelvegen om via midlertidig undergang under omkjøringsvegen ved Varoddbrua.

Ombygging og omkjøring på E18 ved Haumyrheia

— Statens vegvesen skal rehabilitere E18 Haumyrheitunnelen i perioden mai 2020 til mars 2021. Begge kjørefeltene på E18 i retning Kristiansand sentrum må av den grunn legges midlertidig om via Sømsveien (gamle E18) i perioden tunnelarbeidene pågår.