Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Holteveien stenges for trafikk fra Fidjeåsen til Frigstad mellom kl. 07 og 09 på hverdager. Stengningen gjelder Holteveien fra snuplassen for buss i krysset mellom Holteveien / Tømmerstøveien og i retning Frigstad.

Innkjøringsforbudet vil være virksomt fra og med morgenrushet førstkommende mandag (16. nov.) og gjelder bruk av motorvogn.

Holteveien er på strekningen fra Fidjeåsen til Frikstad en enfelts veg som er smal og svingete, og ikke tilrettelagt for høy mengde biltrafikk. Det er fortsatt en høy andel gjennomgangstrafikk og mange kjører fort. Mange bruker Holteveien om morgenen for å slippe køen i Dvergsnesveien inn mot byen. Dette igjen som følge av begrensningene tunnelarbeidene i Haumyrheitunnelen har medført på lokalvegene i Sømsområdet. Stengningen av Holteveien vil i denne omgang være midlertidig til anleggsarbeidene i tunnelprosjektet avsluttes våren 2021. 

Beslutningen om stengningen av Holteveien er gjort av skiltmyndigheten i Statens vegvesen i nært samarbeid med vegeier Agder fylkeskommune og politiet.

Holteveien stenges for trafikk fra Fidjeåsen til Frigstad mellom kl. 07 og 09 på hverdager. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke: Agder