Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Trafikken langs E18 på omkjøringsvegen inn mot sentrum flyter greit og det er få problemer med trafikkavviklingen.

Arbeidene i vestgående tunnelløp pågår nå for fullt. Tunnelen er nå sikret med sprøytebetong og bergbolter i mønster på 2x2 meter. Fremover er det arbeider med vann- og frostsikring av tunnelen som vil pågå, det vil si montering av veggelementer og andre arbeider med etablering av nytt hvelv i tunnelen.

Langs E18 øst for tunnelen hvor det bygges nytt kollektivfelt er sprengningsarbeidene ferdige for denne omgang og siste rest av sprengstein transporteres bort fra fremtidig vegbane for kollektivfelt.
Gjenstående del av fjellskjæring nærmest tunnelen vil bli sprengt til høsten når arbeidene i østgående tunnelløp starter opp.

Støyende arbeider

Det vil være en del boring av bolter i tunnelen og i skjæringen som vil kunne avgi noe støy. Dette vi skje i perioder fra kl. 07.00 til 19.00.

Nattarbeider

I tunnelanlegget vil det pågå arbeider også på nattestid. Dette vil i hovedsak være montering av bolter, boltegysing og montering av fundamenter til veggelementene som ikke genererer nevneverdig støy. 

Trafikkavvikling

Det er ikke planlagt nye trafikkomlegginger i juli måned forbi tunnelanlegget.

Trafikkdirigenter langs Høvågveien og Dvergsnesveien i morgenrushet vil ta pause fra trafikk-dirigeringen i juli måned. Ut fra erfaring er trafikkvolumet vesentlig redusert om morgenen i ferien.

 

God sommer 😊

Slik ser det ut så langt i det vestgående tunnelløpet som vi jobber i for tiden, juni 2020. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke: Agder