Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Arbeidene i tunnelanlegget nærmer seg slutten og hovedaktivitetene er for tiden elektroarbeider inne i selve tunnelen og vegarbeider utenfor tunnelen.

Tunnelen er nå innredet med ferdigstilte vegger og hvelv og det pågår elektroarbeider for å få ferdigstilt ny tunnelbelysning og koblet opp nødskapene slik at disse får direkteforbindelse med Vegtrafikksentralen i Porsgrunn.

Utenfor tunnelen monteres det opp nye stengebommer og røde stoppsignaler slik at trafikken kan stanses dersom kjøretøy får driftsstans i tunnelen eller trafikk må legges om som følge av tunnelvedlikehold.

Det skal også i løpet av juni monteres opp en stor informasjonstavle over kjørebane inn mot sentrum like øst for tunnelen. Ellers er de største betongarbeidene utenfor tunnelen nå avsluttet, og det pågår arbeider med å ferdigstille ny kjørebane samt sideområder til E18.

Entreprenøren planlegger å sette på trafikk i østgående tunnelløp hvor det er bygd nytt kollektivfelt i midten av juni måned. Deretter vil vestgående tunnelløp inn mot sentrum bli stengt i to uker for å gjøre ferdig arbeider som gjenstår inne i tunnelløpet og sideområdene utenfor tunnelen.

Det planlegges at begge tunnelløp er satt under trafikk i månedsskiftet juni/juli. På dette tidspunktet opphører da bruken av den midlertidige omkjøringsvegen inn mot sentrum. Deretter planlegges Sømsveien åpnet for lokaltrafikk innen fellesferien, men i første omgang vil dette være med et kjørefelt forbi de midlertidige vegfyllingene som skal fjernes. Trafikklys vil da bli brukt for å regulere trafikkstrømmene slik det også var tidligere da omkjøringsvegen ble bygd.

Støyende arbeider

Det planlegges ikke støyende arbeider i den nærmeste måned.

Nattarbeider

I forbindelse med trafikkomlegginger E18 vil det pågå nattarbeider.

Trafikkavvikling

Det planlegges trafikkomlegginger i begge tunnelløp E18.

 

 

Tunnelen er nå innredet med ferdigstilte vegger og hvelv og det pågår elektroarbeider for å få ferdigstilt ny tunnelbelysning og koblet opp nødskapene slik at disse får direkteforbindelse med Vegtrafikksentralen i Porsgrunn. Foto: Statens vegvesen