Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Arbeidene inne i tunnelen har kommet langt og hovedaktivitetene er nå betongarbeider vest for tunnelen og vegarbeider øst for tunnelen.

Tunnelen er nå ferdig innredet med ferdigstilte vegger og hvelv og arbeider med etablering av nytt tunnelbelysningsanlegg pågår for fullt. På grunn av bredden i tunnelen er det to parallelle rekker med lysarmaturer i denne tunnelen som nå kobles opp. I tillegg er nød- skapene montert inn i veggelementene på sydsiden og i ferd med å bli koblet opp. Disse inneholder nødtelefoner og brannslokkere og er med på å heve sikkerheten ved driftsstans av kjøretøy i tunnelen.

På vestsiden av tunnelen er betongarbeidene kommet langt og i siste uka i april ble forlengelsen av gang- og sykkelvegbrua støpt ferdig. Gjenstående betongarbeider i dette området er å legge et lokk av betongelementer mellom brua og mot fjellet i bakkant over tunnelmunningen. Dette vil da være en forlengelse av det eksisterende lokket som ligger på skrått over det vestgående tunnelløpet hvor E18-trafikken går nå.

På østsiden er ny tunnelportal ferdig støpt, og det gjenstår å etablere en betongmur langs det nye kollektivfeltet litt opp i fjellskjæringen mot Tommelitenvei. Denne muren er nødvendig for å få kontroll på vannmengdene som kommer ned fra boligområdet og som vinterstid vil kunne føre til isdannelser ned på E18.

Ellers i området øst for tunnelen pågår arbeider med å ferdigstille vegbanen for østgående E18 og midtdeler. Det skal også i dette området monteres opp nytt veglysanlegg og en stor informasjonstavle over E18 inn mot sentrum.

Som tidligere nevnt har anleggsarbeidene blitt mer tidkrevende enn forventet som følge av forsinkelsene som oppsto under fjellarbeidene under tunnelutvidelsen tidligere i vinter, samt tilgang på betongarbeidere som følge av innreiseforbud og korona. Det ligger an til at tunnellanlegget settes under trafikk i løpet av juni måned. Deretter planlegges Sømsveien åpnet for lokaltrafikk innen fellesferien.

Støyende arbeider

Det planlegges ikke støyende arbeider i den nærmeste måned.

Nattarbeider

Det er ikke planlagt nattarbeider den nærmeste måned.

Trafikkavvikling

Det er ikke planlagt trafikkomlegginger i nærmeste periode.

 

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å bli med på møtet

Bli med ved hjelp av en videokonferanseenhet

Videokonferanse-ID: 128 867 783 4

Alternative VTC-innringsinstruksjoner

Finn ut mer | Møtealternativer

________________________________________________________________________________

 

 

Tunnelen er nå ferdig innredet med ferdigstilte vegger og hvelv og arbeider med etablering av nytt tunnelbelysningsanlegg pågår for fullt. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke: Agder