Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Generelt

Anleggsarbeidene med etablering av midlertidig omkjøringsveg startet opp tidlig i februar og er derfor godt i gang både langs nedrampa fra E18 (øst for tunnelen) og i Sømskrysset hvor opprampe til E18 og Varoddbrua nå bygges. I sistnevnte område vil det i løpet av mars bli foretatt en mindre lokal omlegging av gang- og sykkelvegen ned fra Vardåsen til Varoddbrua.

Arbeider fremover i mars vil være sprengningsarbeider og fyllingsarbeider for etablering av omkjøringsvegen på begge disse stedene.

Langs E18 øst for tunnelen i retning øst mot Sørlandsparken begynner entreprenøren nå å forberede sprengningsarbeidene som skal utføres for nytt kollektivfelt fra tunnelen og bort til avkjøringen til Rona.

Støyende arbeider

Det vil bli utført sprengningsarbeider som medfører noe støy i forbindelse med borring, sprengning og massetransport på dagtid og litt ut over kvelden, primært fra mandags morgen til og med torsdag ettermiddag.

Nattarbeider

Ikke aktuelt med nattarbeider for arbeider som nå utføres langs omkjøringsvegen, men langs E18 øst for tunnelen vil det om natta bli utført arbeider i forbindelse med trafikkomlegging.

Trafikkomlegginger

Sømsveien opprettholdes med toveis trafikk i begge kjøreretninger. Forbi anleggsstedene er det nå etablert innsnevringer til ett kjørefelt, men det vil være mulig å passere i begge retninger. Trafikken dirigeres med trafikklys. Ved sprengning av salver vil det fortsatt kunne bli inntil 15 minutters stengninger av Sømsveien, men dette utføres utenom morgen- og ettermiddagsrushet.

Langs E18 i retning øst vil kjørebanen bli forskjøvet sideveis ut i midtdeleren for å frigi areal til anleggsområde inn mot fjellskjæringen. Det blir ingen endring i antall kjørefelt langs E18 på dag- og kveldstid.

Anleggsarbeid med etablering av midlertidig omkjøringsveg. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke: Agder