Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Arbeidene med innredning av tunnelen pågår nå for fullt etter at arbeidene med utvidelse ble avsluttet for omtrent en måned siden.

Tunnelen er ferdig sikret med sprøytebetong og bergbolter i mønster på 2x2 meter. Det monteres for tiden inn veggelementer og isolasjonsmatter i hvelv som tildekkes med sprøytebetong. Denne innredningen utgjør vann- og frostsikringen i tunnelen og arbeidene forventes å pågå frem til midten av mars måned.

På vestsiden av tunnelen er betongarbeidene for ny mur mellom tunnel og Sømsrampa kommet langt og ny tunnelportal er ferdig støpt. Videre fremover i dette området vil det pågå arbeider med forlenging av eksisterende gang- og sykkelbru over E18, mens øst for tunnelen vil arbeidene med å ferdigstille den nye tunnelportalen fortsette.

Det ligger an til en ferdigstillelse av tunnelanlegget innen utgangen av april måned.

Støyende arbeider

Det vil pågå boring for bolter fra klokken 07.00 til 19.00 inne i tunnelen som vil kunne avgi noe støy.

Nattarbeider

I tunnelanlegget vil det pågå arbeider over store deler av uka inkl. søndager og netter. Dette vil i hovedsak være montering av veggelementer og vann-/frostsikringsmatter i hvelv. Disse arbeidene vil ikke skape nevneverdig støy. 

Trafikkavvikling

Det er ikke planlagt trafikkomlegginger i nærmeste periode.

Det monteres for tiden inn veggelementer og isolasjonsmatter i hvelv som tildekkes med sprøytebetong. Denne innredningen utgjør vann- og frostsikringen i tunnelen og arbeidene forventes å pågå frem til midten av mars måned. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke: Agder