Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Torsdag hadde Vegvesenet ferdigbefaring med entreprenøren Marthinsen & Duvholt for den siste store entreprenørkontrakten på Farriseidet. Det meste av veianleggene er nå ferdigstilt, og i denne omgang gjelder det Kollektivparkeringen og Vassvikveien.

Om en uke åpner også gang/sykkelveien under Hammerdalen bru, og om to uker åpner veien mellom Farriseidet og Kilen.

Kontrakten med M&D var på 267,5 mill. kroner og arbeidene startet opp våren 2018. På disse 2,5 årene er veisystemet på Farriseidet og områdene rundt Farrisdemningen fullstendig forvandlet.

Sommeren 2018 ble alle bruene over Farriseidet revet, litt senere ble E18-viadukten ved Bøkeskogen revet og E18-tunnelen Larviksporten tettet igjen. Nå har vi fått ny vei opp Hammerdalen, ny vei til Bergeløkka, ny firefelts Hammerdalen bru, store rundkjøringer på hver side, ny kollektivterminal med pendlerparkering og ny lokalvei, med ny bru over elva, fra Farriseidet til Farriskilen. Også bredden langs Farris er utbedret.

Hele området mellom Bøkeskogen, Kilen og Farriseidet er nå beplantet med ca. 10000 trær, for det meste bøk og noe eik.

Fremskyndes med et halvt år

Egentlig skulle veien inn til Farriskilen åpnet først om et halvt år. Et godt samarbeid med gode løsninger mellom Vegvesenet og Marthinsen & Duvholt har imidlertid ført til at ferdigstillelsen kunne fremskyndes med et halvt år. Larvik-samfunnet har til tider måttet tåle utfordrende veistengninger, omkjøringer og køer, men dette er heldigvis nå historie.

På nyåret lyses en siste kontrakt ut til omdanning av den gamle E18 til gang/sykkel-vei og treningsformål . I denne kontrakten vil utgraving av et vannspeil under deler av Farrisbrua også inngå.

Den nye kollektivterminalen med pendlerparkering på Farriseidet. Her er det to busstopp med leskur, over 70 parkeringsplasser, sykkelparkering og sittegrupper for ventende. Det er lagt mye kvalitet i anlegget med murer i naturstein, betongarbeid, beplantning og belysning. Foto: Knut Vedeld Hovde
Den nye kollektivterminalen med pendlerparkering på Farriseidet. Her er det to busstopp med leskur, over 70 parkeringsplasser, sykkelparkering og sittegrupper for ventende. Det er lagt mye kvalitet i anlegget med murer i naturstein, betongarbeid, beplantning og belysning. Foto: Knut Vedeld Hovde
Aktuelt for fylke: Vestfold og Telemark