Ski kommunestyre og Ås kommunestyre vedtok i møter den 12. oktober 2016 reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro. Den 9. november 2016 vedtok Ski kommunestyre en justering av vedtaket av reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro.

Alle plandokumenter og saksutskrift fra politisk behandling kan lastes ned under.

Her kan du laste ned alle plandokumenter

Felles for begge kommuner:

 Ås kommune:

Ski kommune:

Ombygging av Vinterbrokrysset inngår i entreprisen E18 Retvet-Vinterbro. Foto: Statens vegvesen.

Retvet-Vinterbro