Anleggsarbeidene på denne entreprisen skal forberede og gi plass til at ny E18 senere kan bygges på det som er dagen vegtrasè.

Byggetid: juni 2021 - vår 2023.
Utførende entreprenør: Skanska Norge AS.

Følg  E18 Lysaker-Ramstadsletta på Facebook

Anleggsarbeidet omfatter 

  • riving av bygg og konstruksjoner
  • bygging av anleggsveger og riggområder
  • omlegging og utskifting av kabler for vann- og avløpsanlegg
  • forsterking av grunnen med kalksement
  • midlertidige omlegginger av E18
 Dronefotoet viser midlertidig omlagt E18 og midlertidig gang- og sykkelbro over E18 mellom Philip Pedersens vei og Oksenøyveien, oktober 2022
Dronefotoet viser midlertidig omlagt E18 og midlertidig gang- og sykkelbro over E18 mellom Philip Pedersens vei og Oksenøyveien, oktober 2022 Foto: Kairubi Sofia Gavidia-Ascardio

Arbeid som pågår nå

Philip Pedersens vei 20 (Vegvesenets prosjektkontor) / Oksenøyveien

28. september åpnet den midlertidige gang- og sykkelveibroen over E18 mellom Philip Pedersens vei og Oksenøyveien.  Samtidig  ble bussholdeplass Oksenøyveien østgående (retning Oslo) flyttet nærmere broen. Gående og syklende som skal komme til denne bussholdeplassen, må  benytte rampe på gangbroen.

Tilkoblingen mellom gangbroen og Riiser Larsens vei vil ikke være ferdig før i november måned.

E18 ved Philip Pedersens vei

Siden i vår har trafikken på E18 gått i en midlertidig omlagt trasè. Etter nyttår (2023) vil det vestgående E18-løpet igjen flyttes midlertidig slik at det blir liggende der det tidligere var rekkehus i Riiser Larsens vei.

Riiser Larsens vei

Her pågår det en arbeider med å legge om kabler og rør for vann og avløp (VA).

Fra uke 40 og tre uker framover vil gangveien fra broen over Professor Kohts vei og ned til Riiser Larsens vei være stengt grunnet ledningstrasèer for vann og avløp. I den perioden må gående bruke fortau langs Professor Kohts vei både østover og vestover. 

Vi jobber også med å gjøre klart til montering av to anleggsbroer over E18. Disse anleggsbroene skal brukes ved byggingen av hovedentreprisen  Fornebukrysset-Strand (E102).

Strand/Holtet

14.-16. oktober ble det østgående E18-løpet (retning Oslo) flyttet midlertidig.  
Bussholdeplassen Strand østgående ble samtidig i flyttet lengre øst og har nå . Den omtrent samme plassering som tidligere holdeplass Kveldsro (som er nedlagt). 
Omlegging av det vestgående E18-løpet (retning Drammen) skjer først på nyåret.11.10.2022
Anleggsarbeider ved Strand gir kø på E18 til helgen

Lørdag 22. oktober til søndag 23. oktober er det klart for riving av den gamle gang- og sykkelveibroen over E18 ved Kveldsro terasse. Arbeidet vil pågå i 16 timer, fra kl. 19.00 lørdag kveld til kl. 11. søndag formiddag.
I dette tidsrommet vil E18-trafikken både i øst- og vestgående retning gå på den nye midlertidig omlagte E18 (ref. avsnitt over). Bussholdeplassene Strand og Oksenøyveien vest (retning Drammen) blir også stengt i samme tidsrom.

Det vil bli satt opp ny midlertidig gang- og sykkelveibro. Men denne kommer først på plass på over nyttår.

Bilde av den gamle gang- og sykkelvegbroen over E18 ved Holtet/Strand, som skal rives 22.–23.oktober 2022
Den gamle gang- og sykkelvegbroen over E18 ved Holtet/Strand rives 22.–23.oktober. Foto: Kairubi Sofia Gavidia, Ascanio