Gjønnestunnelen er en ny vegforbindelse i tunnel mellom Gjønnes og E18 ved Strand med videre forbindelse til Fornebu.

Status kontrakt

Byggingen av Gjønnestunnelen skal gjennomføres totalsentreprise. Statens vegvesen arbeider for tiden med konkurransegrunnlag for prosjektering og bygging av tunnelen samt lokalveisystem ved Gjønnes. Det er beregnet at kontrakten lyses ut på konkurranse våren 2023.   

Dette inngår i entreprisen

  • bygging av Gjønnestunnelen som er  toløps tunnel med tverrsnitt T9,5.  Det meste av tunnelen inngår i kontrakten for entreprise E105.  Dette omfatter betongtunnel på 100 meter og bergtunnel på 1400 meter.
  • etablering av nytt kryssområde på Gjønnes med tilknyting til Bærumsveien. 
munning til Gjønnestunnelen med tilpassing av lokalveisystem
munning til Gjønnestunnelen med tilpassing av lokalveisystem Illustrasjon: ViaNova


14. juni 2022: Statens vegvesen har sendt varsel om planoppstart for endret plassering av teknisk bygg Gjønnes