Planlagt strekning E18 Lysaker-Ramstadsletta

Animasjonsfilmen er laget av ViaNova og viser den planlagte strekningen E18 Lysaker–Ramstadsletta (inkludert Gjønnes).

Animasjonsfilmen viser den planlagte strekningen E18 Lysaker–Ramstadsletta. Video: ViaNova.

Fornebukrysset-Strand (E102)

Video laget til tilbudskonferanse for kontrakten knyttet til entreprise E101 Fornebukrysset–Strand i april 2022.  

Videoen er laget til tilbudskonferanse for entreprise E102 Forebukrysset-Strand, april 2022. Detaljprosjektering av strekningen inngår i konkurransen, men videoen viser hvordan prosjektet i hovedtrekk kan se ut når det står ferdig. Video: Aas Jakobsen AS/ViaNova.

Forberedende arbeider Fornebukrysset–Strand (E101)

Video laget til tilbudskonferanse for forberedende arbeider på entreprise E101 Fornebukrysset–Strand. Videoen viser blant annet hvordan E18 mellom Fornebukrysset og Strand blir når det forberedende anleggsarbeidet er ferdig og overlates til entreprise 102. 

Video viser forberedende arbeider på entreprise E101 Fornebukrysset–Strand. Video: Aas-Jakobsen og ViaNova.