Utlysingen av entreprisen av strekningen Strand-Ramstadsletta er en viktig milepæl på vegen mot en enklere, tryggere og grønnere reisehverdag for trafikanter og innbyggere på og langs E18.

Anleggsarbeidet på prosjektet Lysaker – Ramstadsletta, som er første byggetrinn av E18 Vestkorridoren, startet 3. november 2020. Bedre tilgjengelighet til viktige reisemål og tilrettelegging for at flere kan bytte ut bilen med mer miljøvennlige transportformer er blant målene for E18 Vestkorridoren.

Ferdig innen 2028

Hovedentreprisen som Vegvesenet nå lyser ut, omfatter bygging av ny E18 med 2X3 felt på strekningen Strand – Ramstadsletta samt endringer av lokalvegsystemet i Høvikområdet. I kontrakten inngår blant annet bygging av Ramstadsletta bru over E18, bygging av Høviktunnelen, (delvis i berg og delvis som betongtunnel), vanntett trau ved Ramstadsletta, støttemurer langs E18 i tillegg til elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr. Arbeidene har en antatt kostnad på rundt to mrd. kroner og skal være ferdig innen 2028.

Totalentreprise med høy vekt på bærekraft

Byggingen av Strand – Ramstadsletta skal gjennomføres som totalentreprise. Første del av konkurranse er prekvalifisering som skal være ferdig i februar 2021, og som gir grunnlag for å velge ut tre kvalifiserte leverandører som Vegvesenet senere inviterer til å levere tilbud og delta i forhandlinger. Planen er å inngå endelig kontrakt med entreprenør mot årsskiftet 2021/2022.

I tillegg til at det ferdige prosjektet skal gi lavere utslipp, setter Statens vegvesen strenge klima- og miljøkrav også i anleggsfasen. Blant annet er begrensning av klimautslipp et av tildelingskriteriene og det er stilt krav om ceequalsertifisering, (europeisk sertifiseringssystem for bærekraftige anleggsprosjekter) på minimum nivå «very good»

Tom (KW) 2
Tom Hedalen er prosjektleder for E18 Vestkorridoren

Skal gjøre reisehverdagen enklere for folk

-Vi har jobbet lenge med planlegging av E18 Vestkorridoren og har nå fullt fokus på å komme i gang med byggingen. Utlysingen av denne hovedentrepriser, er et nytt langt steg mot å kunne levere et gode vegsystem som vil gjøre reisehverdagen enklere og grønnere for både E18-trafikanter og for de som bor og arbeider i området, sier prosjektleder Tom Hedalen.

Han legger ikke skjul på at det er mange utfordringer knyttet til kontrakten. Arbeid nær E18 med årsdøgntrafikk på 85 000 kjøretøy, håndtering av myke trafikanter i hele anleggsfasen, dårlig grunnforhold og naboer tett på anleggsområdet, er noen av dem.
-  Vi opplever likevel stor interesse for E18 Vestkorridoren fra anleggsbransjen. Jeg håper og forventer at dette også gjenspeiles i stor interesse og mange kvalifiserte tilbydere til den utlyste hovedentreprisen, sier han. 

 

Foto: Statens vegvesen/ViaNova