Vedlagt er forslag til planprogram med tilhøyrande silingsrapport for E39 Ørskogfjellet-Vik. Planprogrammet er på høyring til 15. februar 2021.