Heldt ope møte om planane

— Presentasjonar frå ope møte om planoppstart på E39 Storehaugen-Førde finn du her.

Varslar oppstart av planarbeid

— Statens vegvesen utarbeider detaljreguleringsplan for ny E39 på strekninga Storehaugen – Førde i Sunnfjord kommune. Frist for å gje innspel er 1. april.

Biologidag på Skilbrei

— Elevar frå Hafstad vgs fekk vere med på biologisk kartlegging i Storelva på Skilbrei.

Treng du stein?

— Har du bruk for mykje stein i området rundt Førde, er det berre å ta kontakt med Statens vegvesen.

Planlegginga er i gang

— E39 Storehaug – Førde er prioritert i NTP, og hausten 2021 er detaljplanlegging av strekninga i gang. I starten av oktober var planteamet på synfaring.