Statens vegvesen har lyst ut anbudskonkurranse for støyreduserende tiltak for boliger langs E39 Lønset–Hjelset og rv. 70 Elverhøybrua.

Arbeidet omfatter lokale støytiltak på til sammen 33 boliger i Lønset–Hjelset-området i Molde kommune, og to boliger i Elverhøyområdet i Sunndal kommune. Entreprenøren som vinner konkurransen skal utføre støyreduserende tiltak både på uteplasser og innvendig i boliger.

Arbeidene innebærer blant annet å:

 • Skifte ut vinduer, totalt ca. 48 stk.
 • Installere lyddempende ytterveggventiler, totalt ca. 155 stk.
 • Skifte ytterdør, ca. 9 stk.
 • Lekte ut og etterisolere vegger innvendig eller utvendig
 • Levere og montere himling
 • Montere utvendig lokal støyskjerm (totalt ca. 37 skjermer for uteplasser)
 • Tetting av spalteventiler
 • Maling innvendig og utvendig
 • Ivareta elektrisk anlegg
 • Demontering/ivaretakelse og remontering av bygningsdeler
 • Rivning og fjerning av bygningsdeler
Aktuelt for fylke: Møre og Romsdal