Det skal planleggast og byggast ny busslomme på vestsida av E39 på Lote, om lag 450m frå Lote ferjekai.

Reguleringsplan

Kommunestyret i Stad kommune vedtok i møte 29.10.2021 sak 21/135 Detaljreguleringsplan - busshaldeplass på Lote.

Last ned:

Veg:
E39
Fase:
Planfase
Kommunar:
Stad
Fylke:
Vestland
Finansiering:
Stat

E39 Busslomme Lote © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Sonja Fjellkårstad

Prosjektleiar
Telefon:
99 16 58 57
E-post:

Gun-Mari Ødegård

Planleggingsleiar
Telefon:
97 73 88 44
E-post:

Geir Johan Aase

Prosjekteringsleiar
Telefon:
57 65 59 24
E-post:

Sist oppdatert:

Gå vidare