Prosjektet omfattar utbetring og omlegging av 3,7 km smal og svingete veg i Gaular kommune, nord for Sande.

E39 skal utbetrast på strekninga, og det er lagt opp til at prosjektet får finansiering i andre del av NTP-perioden 2018-2023.

E39 som vinterveg opp bakkane frå Sande til Myrmel.
Smal og svingete E39.

Veg:
E39
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommunar:
Sunnfjord
Fylker:
Vestland
Lengde:
3700 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Svein Reidar Dale

Prosjektleiar E39 Lavik–Skei
Telefon:
930 15 590
E-post:

Sist oppdatert: