Den gamle brua treng oppgradering for å møte dagens krav til tryggleik og for å betre tilbodet til gåande og syklande trafikantar.

Statens vegvesen har erstatta den gamle, åtte meter breie  brua frå 60-talet med ei ny, 13 meter brei bru.

Veg:
E39
Fase:
Opna
Kommunar:
Stad
Fylke:
Vestland
Finansiering:
Stat
Oppstart:
Hausten 2020
Antatt opna:
November 2021

E39 Skipenes bru © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Sonja Fjellkårstad

Prosjektleiar
Telefon:
991 65 857
E-post:

Pål-Anders Rindal

Byggeleiar
Telefon:
416 22 049
E-post:

Jørn Kristian Engebø

Byggeleiar
Telefon:
951 91 891
E-post:

Sist oppdatert: