Artikkelen er frå 2019, og innhaldet kan vere utdatert.

Kommunalutvalget i Stavanger kommune var tirsdag 26. mars på befaring på Tasta. Målsettingen er å finne en løsning for kulverten i E39 Smiene–Harestadprosjektet.

Fylkesmannen deltok også på befaringen. Statens vegvesen ved prosjektleder Tor Geir Espedal viste politikerne den foreslåtte traseen. For å gi et best mulig bilde av forslaget var kulvertåpningene merket med synlige merkebånd.

Interesserte politikere befaring
Politikerne studerer kart. Foto.

Den røde linjen på flyfotoet viser hvor turen gikk, og de blå strekene viser kulvertåpningene. Illustrasjon: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke: Rogaland