Etterbesiktigelse - en sjekk av hus

Statens vegvesen forsøker å utføre arbeidet slik at risikoen for skader blir så liten som mulig. Vi kan likevel ikke garantere at skader ikke vil oppstå. Erfaringer fra tidligere prosjekt viser at det kan oppstå noen skader selv om vi har tatt våre forholdsregler. I disse tilfellene vil det bli gjennomført en såkalt etterbesiktigelse dvs. en sjekk av alle hus hvor det er meldt inn skader underveis i prosjektet.

En objektiv vurdering

Ved etterbesiktigelsen blir det vurdert om de innmeldte skadene er forårsaket av Statens vegvesen. Vi har leid inn Multiconsult AS til å utføre denne jobben. Dette firmaet skal foreta en objektiv og uavhengig vurdering av de innmeldte skadene. Alle vurderinger skal til enhver tid være basert på et faglig forsvarlig skjønn.

Rapport sendes huseier

Etterbesiktigelsen blir oppsummert i en skriftlig rapport som huseier får tilsendt av Statens vegvesen sammen med en vurdering som sier om det er grunnlag for erstatning.
Alle etterbesiktigelser vil i utgangspunktet bli utført etter at sprengningsarbeidet er ferdig. Dersom det oppstår akutte saker vil disse selvsagt bli behandlet fortløpende.

Hvordan melder jeg inn skader?

Send epost til , så sender vi et skjema du må fylle ut eller du laster det ned fra denne siden, se under "Last ned". Du kan også ringe nabokontakten: 948 61 832