Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Torsdag 29. april overleverte Vegvesenet nytt driftsbygg til Fana Golfklubb.

Statens vegvesen har leid areal til riggområde, og den gamle driftsbygningen til golfklubben måtte i den forbindelse rives. Det gjenstår nå innvendige arbeider i Rå- og Søråstunnelene, og det er ikke lengre behov for riggområdet.

Vegvesenet takket for leie av området og godt naboskap i byggetiden. Den nye driftsbygningen inneholder verksted, lager, kontor og garderobe og toaletter for de som spiller på banen.

Det er Donar AS som har utført arbeidet på vegne av Statens vegvesen.

Torsdag 29. april overleverte vegvesenet driftsbygget til Fana Golfklubb. Fra venstre: Daglig leder ved Fana Golfklubb Jan-Inge Klubben, Daniel Kristiansen, Head Greenkeper, styreleder Arvid Jacobsen og prosjektleder i Statens vegvesen, Kelly Nesheim Iversen.
Torsdag 29. april overleverte vegvesenet driftsbygget til Fana Golfklubb. Fra venstre: Daglig leder ved Fana Golfklubb Jan-Inge Klubben, Daniel Kristiansen, Head Greenkeper, styreleder Arvid Jacobsen og prosjektleder i Statens vegvesen, Kelly Nesheim Iversen.