Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

På den nye europavegen mellom Bergen og Os er det full aktivitet i tunnelene. Om lag 60 elektrikere er i arbeid på vegvesenets største elektrokontrakt.

For det blotte øyet ser den nye E39 mellom Svegatjørn og Rådal ferdig ut. Dagsonene er så å si ferdige med asfalt, skilting, vegmerking og beplantning. Men i tunnelene pågår elektroarbeider for fullt.  Lyshorntunnelen mellom Rådal og Endalausmarka er prosjektets lengste med en lengde på 9,3 kilometer. Hele 13 av 17 kilometer ny europaveg skal gå i tunnel.

Vegvesenets største elektrokontrakt

Prosjektet har kontrakter på elektroarbeider og utstyr til en verdi av om lag en halv milliard kroner totalt, som omfatter bygging av alle elektrotekniske anlegg, styring, regulering og overvåking for hele E39 Svegatjørn–Rådal.
 
Den største enkeltkontrakten er på 385 millioner kroner og arbeidene utføres av Magnus Thunestvedt AS og ABB. Elektroarbeidene startet i januar 2019 og skal etter planen ferdigstilles våren 2021. Når den fysiske delen elektroarbeidene er ferdige starter arbeidet med testing av utstyret for sikkerhetsgodkjenning før vegen kan åpnes i 2022

I rute med arbeidene

Byggeleder_elektro_Terje_Gundersen_
Byggeleder i Statens vegvesen Terje Gundersen

Byggeleder for elektrokontrakten, Terje Gundersen, forteller at arbeidet er i rute.
 
 – Arbeidet går i henhold til plan. Denne typen elektroarbeider er vi godt kjent med i vegvesenet. Men det som gjør det spesielt på dette prosjektet er volumet. Det er den største elektrokontrakten vegvesenet har inngått, og det er store mengder installasjoner og utstyr som skal på plass og testes.
 
Elektroinstallasjonene utføres parallelt med anleggsarbeidene. 
 
 – Arbeidet er organisert slik at etter hvert som entreprenør er ferdig med deler av strekningen starter installasjon av elektrisk utstyr. Det krever mye koordinering, men gir effektiv gjennomføring, forteller Gundersen.

Høy fartsgrense krever mye sikkerhetsutstyr

Tunnelene er klassifisert med sikkerhetsklasse for motorveg. Utstyret som nå monteres er blant annet

 • 125 km med elektriske kabler
 • 100 km fibernett
 • 27 km radiokabel
 • 5330 lysarmaturer
 • 1150 evakueringslys
 • 550 innvendig belyste skilt
 • 400 kameraer
 • 260 nødtelefoner
 • 100 ventilasjonsvifter
 • 200 nødstasjoner

Tar i bruk simulator for å teste

For å teste anlegget skal det benyttes en simulator. Denne simulatoren kan sammenligne de elektriske installasjonene som er prosjektert med det som faktisk blir montert på anlegget. På denne måten kan man avdekke eventuelle avvik og feil på et tidlig tidspunkt. 

Åtte minutter

Når vegen åpner vil det ta om lag åtte minutter å kjøre mellom Svegatjørn og Rådal.  Deler av vegen får fartsgrense på 100 kilometer i timen. Det er den første vegen som får tresifret fartsgrense i Vestland Fylke.

Fakta om prosjektet:

 • Bakgrunn: Prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal blir gjennomført for å bygge ny hovedveg mellom Os og Bergen. Prosjektet omfatter også ny fylkesveg fra kryss i Endelausmarka til Åsenvegen.
 • Lengde: 16 250 meter ny E39
 • Omfang: Totalt 18 000 meter hovedveg, 1 300 meter ny fylkesveg med gang- og sykkelveg.
 • Finansiering: Bompenger, Stat
 • Totalkostnad: 6,50 milliarder (2014)
 • Oppstart: 2015
 • Planlagt åpnet: 2022

 

Aktuelt for fylke: Vestland