Artikkelen er frå 2013, og innhaldet kan vere utdatert.

Reguleringsplanarbeidet på E39 Flåvika-Flåskjær er stansa inntil vidare.

Planarbeidet er stansa på grunn av manglande finansiering til å gjennomføre prosjektet.

Reguleringsplanarbeidet på den 800 meter lange strekninga på E39 Molvikneset-Masdal held fram som planlagt.

 

Aktuelt for fylke: Møre og Romsdal