Folkemøte i Grane 10. mai 2022

— Byggingen av ny E6 mellom Svenningelv og Lien påvirker dere som bor i området. Tirsdag svarer vi på spørsmål og informerer om arbeidet fremover.

Åpent møte om ny E6 forbi Trofors

— Statens vegvesen og entreprenør LNS AS inviterer til åpent informasjonsmøte om bygging av ny E6 fra Svenningelv til Lien.

LNS skal bygge ny E6 på Helgeland

— Med gode løsninger og høy kvalitet vant LNS AS oppdraget med å bygge ny E6 forbi Trofors sør på Helgeland.

Reguleringsplan for Vestersivegen til høring

— I henhold til plan- og bygningslovens §§ 3‐7 og 12‐10 legges forslag til detaljregulering for Vestersivegen i Grane kommune ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsfrist 17. mars 2021.