Med et spenn på 1145 meter er Hålogalandsbrua Norges nest lengste hengebru.

 • Konstruksjonstype: Hengebru i hovedspenn, stålkasse som brudekke
 • Total brulengde: 1533 meter
 • Hovedspenn: 1145 meter
 • Bærekabler: 2 stykker, diameter 47,5 cm, 2000 tonn pr. kabel
 • 3 spenn: Viadukt fra Karistrand 250 meter, hengebruspennet 1145 meter, viadukt fra Øyjord 148 meter (Viaduktene er betongbruene fra land og ut til tårnene)
 • Høyde pilarer: 5 pilarer, høyde fra 12 til 30 meter
 • Seilingshøyde: 40 meter
 • Seilingsbredde: 200 meter
 • Total bredde: Total bredde stålkasse/brubane: 18,6 meter.  Viadukt i betong: Total bredde 15,4 meter
 • Bredde kjørebane: 9,5 meter inklusive 1 meter bredt midtfelt.
 • Kjørehastighet: 80 km/t
 • Sammenhengende gang- og sykkelveg (eget felt) fra Narvik til Øyjord, bredde 3,5 meter.