E6 Helgeland består av tre delprosjekter

E6 på Helgeland har meget dårlig standard som skaper problemer for trafikantene og påfører næringslivet store kostnader. Den dårlige standarden påvirker også trafikksikkerheten.

Hovedelementene i utbyggingspakken E6 Helgeland

  • Bygging og utbedring for til sammen 8,5 mrd. kroner (2021)
  • Strekningen er ca. 260 kilometer lang
  • Totalt bygger og utbedrer vi ca. 132 kilometer veg
  • Etter utbedring vil E6 være kortet inn med 6,2 kilometer
Mellom grensa til Nord-Trøndelag og Bolna på Saltfjellet i Nordland bygger og utbedrer Statens vegvesen over 130 kilometer europaveg. Video: Statens vegvesen.
Eg Helgeland Foto: Statens vegvesen

Veg:
E6
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Grane, Rana, Vefsn, Hemnes
Fylker:
Nordland
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
8,40 milliarder
Oppstart:
September 2015

E6 Helgeland © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Bård Nyland

Prosjektleder
Telefon:
952 42 741
E-post:

Steinar Livik

Delprosjektleder
Telefon:
92 06 43 93
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert: