Artikkelen er frå 2014, og innhaldet kan vere utdatert.

Stortinget vedtok den 3. juni utbygging og finansiering av E6 Helgeland nord.

Statens vegvesen er nå i gang med å finne riktig entreprenør til å gjennomføre prosjektet.

- At Stortinget nå gir sitt klarsignal, betyr at vi kan fortsette jobben vi allerede er i gang med. Vi har en prosess foran oss med å velge entreprenøren som skal bygge den nye vegen, sier prosjektleder for E6 Helgeland, Bård Nyland.

Les mer om vedtaket på Stortingets nettsider


For mer informasjon, ta kontakt med Bård Nyland, telefon 952 42 741

Aktuelt for fylke: Nordland