Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Statssekretær, utbyggingsdirektør og ordfører strålte i godværet da 30 kilometer med ny E6 ble åpnet i Vefsn kommune i Nordland torsdag.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik var synlig stolt over det prosjektleder Bård Nyland og resten av E6-Helgeland gjengen har fått til sammen med entreprenøren Skanska og Vefsn kommune.

– E6 Helgeland har vært læremester i effektiv vegbygging for andre vegprosjekter i Statens vegvesen, men også for Nye veier, sa utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik.

Nye veier på skolebenken

Det siste henspeiler på at ledelsen i Nye veier satt på skolebenken med effektiv vegbygging som pensum i 2017. Vegselskapet har også besøkt veganlegget i Nordland, og fått hele konkurransegrunnlaget og annen viktig E6-dokumentasjon.

Fra før har E6 Helgeland åpnet 62 kilometer i nord. Med strekningen som åpner torsdag er det åpnet 48 kilometer ny veg på E6 Helgeland sør. Vegen har en snittpris på 62.000 kroner meteren. Det er ny veg til halv pris. Til sammen er det investert 8,1 milliarder kroner i ny veg. Trafikken kan nå kjøre 12 mil med ny veg fra grensa til Trøndelag til Saltfjellet.

Torsdag klipte statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) snora for 30 kilometer ny trafikksikker veg på strekningen Kulstaddalen-Ose.

–   Statens vegvesen har holdt i dette prosjektet på en strålende måte. Gjennom denne nye kontraktsformen har dere i tett samarbeid med Skanska og de andre aktørene funnet gode løsninger. Takk for jobben, sa Ingelin Noresjø.

Trygt og effektivt

Med fartsgrense 90 kilometer i timen og gul profilert midtlinje, er forholdene lagt godt til rette for at næringsliv og andre vegbrukere skal komme trygt og effektivt fram. Før gikk trafikken gjennom flere 60- og 70-soner.

Entreprenøren Skanska og underentreprenøren Hæhre har jobbet med svært god framdrift. Det gjør at strekningen åpner et år tidligere enn planlagt etter byggestart i 15. mai 2017. Skanska har bygd to kilometer veg i måneden, og 25 kilometer veg i året. Aldri har det blitt bygd veg med denne standarden så raskt i Norge.

Den nye vegen går over 10 nye bruer og gjennom tre tunneler. Det er også bygd en rundkjøring, 10 vegkryss og 13 busslommer. Statens vegvesen tar også i bruk en ny kontrollplass ved fylkesveg 78, 25 kilometer nord for Mosjøen. Det gir økt trafikksikkerhet i form av færre biler med tekniske feil på E6.

Lite siderekkverk

Vegvesenet har planlagt vegen med lite bruk av siderekkverk. I stedet er vegen bygd med en sikkerhetssone på sju meter utenfor hvitstripa.

– Det gjør det enklere å oppdag vilt på veg ut i kjørebanen, samtidig som biler som kjører av vegen unngår bråstopp, sier prosjektleder Bård Nyland.

Effektiv vegbygging

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik trekker fram tidliginvolvering av entreprenører, og et sømløst samarbeid mellom Statens vegvesen og kommunene Vefsn, Rana og Hemnes, som viktige forklaringer på lave byggekostnader, god kvalitet og rask gjennomføring av E6 på Helgeland.

Allerede i 2010 inviterte Statens vegvesen store entreprenører inn og spurte dem hvordan de ville organisert vegprosjektet for å få mest mulig veg for pengene.

– Vi tok med oss det beste fra de tre OPS prosjektene Vegvesenet bygde tidlig på 2000 tallet og utviklet nye løsninger sammen med entreprenører. Kommunene fulgte opp med effektiv behandling av flere reguleringsplaner. Noen av reguleringsplanene ble endret etter hvert som vi bygde veg, sier Davik.

Den nye vegen er blitt 6,2 kilometer kortere. Det er viktig for alle som ferdes på vegen, og særlig næringslivet.

 

Foto. Davik. Hundåla. Noresjø.
Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik sammen med statssekretær Ingelin Noresjø (i midten) og Berit Hundåla, ordfører i Vefsn kommune "kappet" snora for å markere veiåpningen. ( Foto: Per Kollstad
Aktuelt for fylke: Nordland