Plandokumentene og en video, 3D animasjon som viser en ny gang- og sykkelveg på nordsiden av E6. Vi gjør oppmerksom på at film ikke viser alle detaljer og er helt i samsvar med planforslaget, men håper den er likevel den er nyttig for å synliggjøre tiltaket.

Reguleringsplanen har vært ute til offentlig ettersyn og blir vedtatt i kommunen på høsten 2019.

Gå vidare