Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny E6 på strekningen. Dagens E6 har dårlig kurvatur i kombinasjon med stor stigning som gir problemer for framkommelighet.

Det jobbes nå med å oppdatere tidligere vedtatte reguleringsplan etter nye krav til vegstandard for veg med 90 km sone. Blant annet må vegen utvides fra 8,5 meter til 9 meter.

Prosjektet er ikke omtalt i NTP, men har penger til planendringer. 

Strekningen E6 Mørvikbotn-Mørsvikvatnet er 2,5 kilometer lang. (se under fanen Kart)

Veg:
E6
Fase:
Planfase
Kommunar:
Sørfold
Fylke:
Nordland
Omfang:
2700 meter

E6 Mørsvikbotn–Mørsvikvatnet © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Steinar Livik

Prosjektleder
Telefon:
92 06 43 93
E-post:

Sist oppdatert:

Gå vidare