Planprogram fastsatt i Balsfjord kommune

— Planprogram for detaljregulering av E6 Nordkjosbotn–Storfjord grense for tema reindrift, ble fastsatt av Balsfjord kommune 10.10.2018.