Artikkelen er frå 2018, og innhaldet kan vere utdatert.

Planprogram for detaljregulering av E6 Nordkjosbotn–Storfjord grense for tema reindrift, ble fastsatt av Balsfjord kommune 10.10.2018.

Planprogram:

Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark