Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

E6 Oslo øst-prosjektet er nå lagt på hyllen, men det er ikke kastet i søppeldunken.

Prosjektet har ferdigstilt et planforslag med reguleringsplan og konsekvensutredning (KU).

 — Vi har nådd en milepel i prosjektet. Dette er et passende sted i prosessen der vi kan legge arbeidet som hittil er gjort på hyllen, for så å ta det frem igjen for videre prosess når tiden er inne for det, sier prosjektleder Elin Hermanstad Havik.

Statens vegvesen mener at planforslaget for E6 Oslo øst viser et svært godt prosjekt, som vil bedre forholdene for mange tusen beboerne langs strekningen. Med Manglerudtunnelen vil store deler av trafikken flyttes over fra dagens E6/Ring 3 til det nye systemet. Dette vil bedre støy og luft betraktelig i området.

— I prosjektplanene ligger det også inne 20 km med gang- og sykkelveier. I tillegg skal det bygges kollektivfelt langs E6. Dermed vil prosjektet gi et svært godt tilbud til dem som ønsker å la bilen stå, påpeker prosjektledere.

Politisk uenighet

Årsaken til at Statens vegvesen nå velger å nedprioritere prosjektet, er den politiske uenigheten rundt prosjektets omfang. Oslo kommune ønsker ikke prosjektet slik det nå er foreslått. De mener at det gir mer veikapasitet.

— Byrådet ønsker en 0+ løsning som går på å utbedre dagens E6/Ring 3 med mindre tiltak. Dette mener vi ikke løser dagens problemer, prosjektets målsetting eller svarer på vår prosjektbestilling fra Samferdselsdepartementet, forklarer Havik.

Måneder eller år

Prosjektet ble ikke med i Nasjonal transportplan 2022-2033 i Stortinget sin behandling av det sommeren 2021. Prosjektet settes derfor på vent. 

— Vi mener nå at vi har jobbet frem et planforslag som vi kan anbefale, uavhengig av om det blir hentet frem om måneder eller år. Vi vet at det er svært mange beboere som ønsker dette prosjektet realisert, og vi håper å fortsette på planene våre når tiden er inne for E6 Oslo øst, sier Elin Hermanstad Havik.

 

 

Prosjektleder Elin Hermanstad Havik er klar for å jobbe videre med E6 Oslo øst når tiden er inne. ( Foto: Cecilie Foss
Aktuelt for fylke: Oslo