Det skal planlegges tiltak for å redusere forsinkelser gjennom kryssområdet og hindre tilbakeblokkering og kø ut på E6, oppgradering av bussholdeplasser.

Statens vegvesen skal utarbeide detaljreguleringsplan for bygging av kryssutbedring av Patterødkrysset. Tiltaket vil omfatte oppgradering av bussholdeplasser slik at de blir tilgjengelige for alle, og mindre tiltak for å redusere forsinkelser for trafikk gjennom kryssområdet.

Planområdet. Illustrasjon.
Planavgrensning E6 Patterødkrysset. Foto: Statens vegvesen

Veg:
E6
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Moss
Fylke:
Viken
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Totalkostnad:
7 millioner til bussholdeplass
Oppstart:
2022

Innfartsparkering og kryssutbedring i E6 Patterødkrysset © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Edgar Barsjø

Prosjektleder
Telefon:
41 52 96 69
E-post:

Ellen Anita Nilsen

Planleggingsleder
Telefon:
91 19 97 64
E-post:

Haakon Bang Carlsen

Grunnerverv
Telefon:
91 60 28 59
E-post:

Sist oppdatert:

Gå vidare