Gudbrandsdalen: Nå er det tryggere på E6 på Selsverket

— E6 på Selsverket har fått ny, bredere bru over elva Ula. I tillegg er krysset nord for brua bygd om og blitt mer oversiktlig. Nå er det både tryggere og enklere å ta seg fram på E6 og i nærmiljøet for kjørende, gående og syklende.

Reguleringsplan godkjent

— Sel kommune godkjente reguleringsplanen for E6 Selsverket 12. desember 2014.