Prosjektet omfatter bygging av ny to-/trefelts veg på den 6,5 km lange strekningen mellom Vindåsliene og Korporalsbrua i Midtre-Gauldal kommune.

Anleggsarbeidet startet opp i september 2017. Vegen ble åpnet i oktober 2020.

Ny E6 i Soknedal offisielt åpnet | Statens vegvesen

Veg:
E6
Fase:
Opna
Kommunar:
Midtre Gauldal
Fylke:
Trøndelag
Lengde:
6500 meter
Finansiering:
Stat, Bompengar
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Totalkostnad:
1,60 milliarder. 2015-kroner, bompengeandel 46 prosent
Oppstart:
2017
Antatt opna:
2020

E6 Soknedal. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Strandveien 40, Trondheim

Kontaktar

Harald Inge Johnsen

Prosjektleder
Telefon:
915 12 885
E-post:

Idar Lillebo

Assisterende prosjektleder
Telefon:
900 20 552
E-post:

Sist oppdatert: