Sørfold kommune har vedtatt planprogrammet for E6 Megården–Mørsvikbotn.

Planene for ny E6 gjennom Sørfold har vært ute på høring. For å realisere ny vegløsning så raskt som mulig, har vi to prosesser samtidig: konseptvalgutredning E6 Fauske–Mørsvikbotn og planprogram E6 Megården–Mørsvikbotn.

Sørfold kommune vedtok planprogrammet 18. juni 2015. Det neste steget nå er at regjeringen skal ta stilling til valg av alternativ.

Statens vegvesen tar sikte på at forslag til reguleringsplan skal være klart i mai 2016.

 

 

Aktuelt for fylke: Nordland